Email info@stophoogbouw.nl  Copyright 2020  © Stop de hoogbouw op de veranda .

STOP DE HOOGBOUW OP DE VERANDA

Plannen van de gemeente: hoogbouw op de Veranda

Bent u ook tegen deze plannen? Teken de petitie

 

Wist u dat

met de ontwikkeling van het nieuwe Feyenoord Stadion er op de Veranda hoogbouw in plaats van de huidige laagbouw gaat komen?


Met deze site willen we als bewoners van de Veranda onze zorgen over deze plannen duidelijk maken aan de gemeente.


Plannen van de gemeente: Hoogbouw

   - De gemeente wil op het Cor Kieboomplein flats van 70 meter hoog gaan bouwen     

   - De hoogbouw is gepland op het hele stuk van het politiebureau tot en met Daka
   - Ook de parkeerplaatsen worden bebouwd     

   - Er blijft volgens de plannen alleen nog een straat breedte over tussen de huidige gebouwen en de nieuwbouw

 

 

Gevolgen als de hoogbouw doorgaat

- We zullen op de Veranda nooit meer zon hebben

- De flats mogen zo dicht op elkaar staan dat je bij elkaar naar binnen kunt kijken

- Niemand heeft meer uitzicht naar de kant van de Kuip

Wij zijn niet tegen hoogbouw, maar wel als we achter een muur van 70 meter hoog verdwijnen.

Wij hebben dan ook een alternatief plan voor de gemeente:

Het pand van de parkeergarage staat het verst weg van de huidige bebouwing.

Hier kun je de hoogte in: tot wel 120 meter hoog zoals de ambities zijn in de hoogbouwvisie.

Ook het parkeerterrein ervoor en de bedrijventerreinen ernaast bieden heel veel ruimte.

De overige bebouwing niet hoger bouwen dan de huidige commerciële ruimtes.

Op deze manier hebben de bouwplannen de minste impact op de huidige bewoners en zelfs een voordeel omdat er meer bewoners in de wijk komen wonen is er een grotere kans dat er ook voorzieningen komen zoals een huisarts, supermarkt enz.

 


Teken de petitie
Maakt u zich ook zorgen om de hoogbouwplannen van de gemeente?

TEKEN DE PETITIE HIER  door middel van deze link of met de knop boven aan de pagina.


Voor meer informatie is er een pagina opgenomen naar alle documenten van de gemeente en Feyenoord City.

En op deze onze Facebookpagina <…..> kunt u uw reacties of vragen achterlaten.Bekendmaking bouwplannen Veranda

Beste allen,

Hieronder een bericht van de gemeente Rotterdam.

Komt allen naar de bijeenkomst, dan kunnen we de gemeente laten horen wat we ervan vinden. Tot daar!


Bij deze willen wij jullie informeren dat op donderdag 20 februari jl. het college  heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City.  De ter inzage legging duurt 6 weken en start op 28 februari 2020. Op dat moment worden de documenten ook openbaar en zullen jullie een link ontvangen naar deze documenten.  


Graag wijzen wij jullie ook alvast op de informatie avonden (voor iedereen toegankelijk) die hiervoor zijn ingepland. Deze bijeenkomsten vinden plaats in De Kuip (Maasgebouw) op maandag 9 maart(15.00-20.00 uur) en dinsdag 10 maart(17.00-21.00 uur).


Hieronder treffen jullie een tweetal links aan naar de nieuwsartikelen op onze website.  Houdt voor meer informatie ook de actiepagina in de gaten: www.stophoogbouwveranda.nl


Groeten, Ria, Anneke en anderen

ter-inzage-leggeninformatiebijeenkomsten 

Nu is het tijd om de gemeente te laten weten wat je vindt !


Beste buurtbewoners,


De plannen voor Feyenoord-city zijn openbaar gemaakt en zijn te bekijken op http//www.feyenoord-city.nl
Hier leest u onder andere dat de bouwhoogte inderdaad maximaal 70 meter gaat worden.

Als we allemaal een de gemeente laten weten dat we het hier niet mee eens zijn, dan wordt hier misschien nog wat aangedaan !


Het is NU dus tijd dat zoveel mogelijk mensen aan de gemeente laten weten wat we hiervan vinden.
Dit doet u door een brief of email te schrijven naar de gemeente waar in uw mening/zienswijze benoemd.
Benoem bijvoorbeeld dat door de geplande hoogbouw er minder zon is, meer schaduw, meer geluidsoverlast, het karakter van de wijk veranderd of wat u er maar van vindt. En verwijs naar deze petitie en het grote aantal ondertekeningen.

Hoe doe je dat?
Tot en met 9 april is dit mogelijk.

Per email: > naar stadionpark@rotterdam.nl
Onder vermelding van: Zienswijze Feyenoord City
Uw naam, adres, plaats en uw (digitale) handtekening.

Per post: > Onderwerp: Zienswijze Feyenoord City
B&W/Bestemmingsplannen
t.a.v. directeur van Stadsontwikkeling
Postbus 6575 > 3002 AN Rotterdam

Meer informatie is te vinden op https://www.stadionpark-rotterdam.nl]

Hoe daarna verder?
Meestal duurt het even voor alles een vervolg krijgt.
De zienswijzen worden verzamelen en er zal een reactie gemaakt worden.
Misschien wordt het plan nog aangepast.
Alle stukken gaan daarna naar de gemeenteraad om te bespreken.
Soms komt er nog een aparte bijeenkomst.
Als we horen hoe het verder gaat informeren we jullie uiteraard weer verder.
Succes en laten we met zijn allen aan de gemeente laten weten wat we ervan vinden !

   Beste buurbewoners,


   Het is even geleden dat u een update heeft ontvangen, maar inmiddels heeft de gemeente stappen gemaakt en is er    dus nieuws te melden:

   Afgelopen week heeft een voorbereidingscommissie gesproken over de bezwaren die zijn ingediend.

   Namens alle ondertekenaars is bij de commissie ook ingesproken om nog een keer te benadrukken dat we het er niet    mee eens zijn.

   Op 17 december gaat de gemeente stemmen over het nieuwe bestemmingsplan.


   De stand van zaken

   Ondertussen heeft de gemeente een webinar verzorgd over wat erin staat en welke veranderingen er zijn doorgevoerd    op het plan naar aanleiding van alle reacties.

   Hier vind u het filmpje dat de gemeente gemaakt heeft:

   https://www.feyenoord-city.nl/actueel/uitzending-bestemmingsplan-feyenoord-city/


   De twee belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de hoogbouw zijn:

   De hoogte is van 70 meter naar 40 meter teruggebracht

   In plaats van op 9 meter afstand komen de gebouwen nu op 15 meter afstand.

 

   Kortom, er is wel wat veranderd, maar er gaat nog steeds gebouwd worden op het Cor Kieboomplein.


   Voor de geïnteresseerden:

   Hier zijn alle stukken te vinden van de gemeente zoals alle bezwaren die zijn gemaakt, maar u kunt ook de discussie t    terugkijken die de voorbereidende commissie gevoerd heeft:

   URL https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/719856/Commissie

   Hoe gaat het verder?

   Op 13 december wordt, wanneer de meerderheid van de Raad voor stemt, het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld    door de gemeenteraad.


   De hierna volgende informatie is afkomstig van    http://www.bestemmingsplan.nl/Bestemmingsplan/Procedure_bestemmingsplan.html

   Het vaststellingsbesluit wordt met het vastgestelde bestemmingsplan na de vaststelling ter inzage gelegd. Gedurende    zes weken kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.    Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend kunnen beroep in stellen.


   Wanneer het bestemmingsplan definitief is en er geen procedures meer lopen, is het mogelijk om te proberen    aanspraak te maken op planschade.

   Op internet is hier veel informatie over te vinden, zoals bijvoorbeeld op:

   https://www.das.nl/wonen/planschade-door-wijziging-bestemmingsplan

   De site van de gemeente Rotterdam die hierover gaat: https://www.rotterdam.nl/loket/planschade/


   Tot zover de update en er zal nog een laatste bericht verschijnen na de stemming van de raad.